Sønderborg eSport Indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 1 september kl. 10:00. Mødested Business College Syd, lokale 10.

 

Grundet indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling er at vi har selskabsform Frivillig forening.

Bestyrelsen anbefaler en ændring til at foreningens selskabsform bliver ændret til Almindelig forening, i det at foreningen er ved at have afgiftsmæssige pligter. Foreningens formål, vision, mission og værdier bliver ikke ændret grundet ændring i selskabsformen.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Behandling af indkomne forslag. Forslaget om ændring af selskabsform, nuværende selskabsform: Frivillig forening. Forslås ændret til Almindelig forening.
  4. Eventuelt

 

 

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling bedes foretaget senest 30. august 2019 på mail til formand@sonderborgesport.com

 

Mvh

Bestyrelsen.