Reglement:

Overtrædelse af følgende regler medføre en advarsel, og gentagende overtrædelser vil resultere i bortvisning uden mulighed for refundering af billetten.

I nogle tilfælde vil bortvisning være den eneste løsning.

Alle deltagere accepterer ovenstående og nedenstående regler ved køb af deres billet. 

§1 Rygning er ikke tilladt på skolen, der er opsat en spand ved parkeringspladsen til dette formål, og må kun
     foregå inden for 5 m af denne (dette gælder også e-cigaretter og lignende).

§2 Vi har nul tolerance overfor indtagelse af medbragt alkohol og berusede personer, samt brug af stoffer.
B
rud på dette medfører direkte bortvisning uden mulighed for refundering af billetten.

§3 Brug af højtalere er ikke tilladt under lan´et eller brug af andre høje lyde fremkaldene objekter m. mere

§4 Overtrædelse af loven om f.eks. at piratkopiere, eller overtrædelse af den danske lov om ophavsret, ved at stille software til rådighed for andre eller selv bruge en software, der ikke er tilladt under lan´et (3. partsprogammer, programmer, som indebærer hacking eller anden form for mulig snyderi). Opdagelse af dette er for egen regning og bortvisning fra eventet. 

§5 Med bragt udstyr er på eget ansvar, hvilket betyder at Sønderborg eSport ikke påtager sig ansvar ved hærværk, tyveri eller andet.

§6 Skulle der ske noget med deltageren, altså pådrager vedkommende sig fysiske skader, påtager Sønderborg eSport sig ikke ansvaret for deltagerens skade og der kan derfor ikke rejses erstatningskrav.

§7 Deltageren skal altid efterkomme det tilstedeværende crews henvisninger.

§8 Det er deltagerens eget ansvar, hvis personen er i besiddelse af ulovligt software.

§9 Det er ikke tilladt at chikanere andre deltagere eller crew under Sønderborg eSport – Lan, og opfordrer derfor til god tone under eventet i relation til værdi sættet. Efterkommes dette ikke efter påtale, medføres bortvisning.

§10 Lan´et afholdes på en skole, flere afkroge af skolen vil være af spærret med markeringsbånd, ophold uden for afmærket område er forbudt.

§11 Det er ikke tilladt at medbringe hvidevare f.eks. en vindblæser, varmeblæser eller køkkenmaskiner, såsom kaffemaskiner, køleskabe, toaster osv.

§12 Sønderborg eSport som afholder af dette arrangement, er ikke forpligtet til og overvåge børn under 18 madvaner eller sengetider, dog vil vi nævne relation til sundhed som klubben følger i henhold til etisk kodex, men er ikke et tvunget krav.    

§13 vedr. soveudstyr er det kun tilladt at medbringe så man fylder det der svare til en enkeltmandsplads.