Tilmelding

Velkommen i Sønderborg eSport, før en evt. tilmelding anbefaler vi at man gør følgende:

1. Tager kontakt til klubbens stab via email eller facebook med evt. spørgsmål.

2. Være minimum 13 år for at være medlem. (Gaming holdet er det fra 10 år)

3. Læser om de spil vi tilbyder og finder ud af, hvilket hold der passer til dig.

4. Tilmelder dig det ønskede hold.

Der er 2 typer af kontingenter man kan vælge 

Hel årligt kontingent koster 1000 kroner for 12 måneder.

Kontingent periode 1.1 til 31.12

Halvårligt kontingent koster 600 kroner for 6 måneder

1. Kontingent periode 1.1 til 30.6

2. Kontingent periode 1.7 til 31.12

Kontingentet falder hvis man melder sig ind senere end kontingent perioden starter.

 

Regler hos Sønderborg Esport

 • Et medlem skal være minimum 13 år (Bortset fra på Gaming holdet).
 • Lokalet må kun bruges til det formål, det er bygget op til.
 • Brugerne af lokalet skal følge brandmyndighedernes flugtanvisninger.
 • Rygning og indtagelse af alkohol på skolens område er forbudt.
 • Indtagelse af forbudte stoffer medfører bortvisning.
 • Det er til hver en tid brugeren af lokalet og udstyret der står til økonomisk ansvar for skader, der er sket ved uansvarlige handlinger.
 • Uansvarlig, respektløs og nedgørende opførsel tolereres ikke.
 • Medbragt udstyr er på eget ansvar.
 • Klubbens faciliteter og udstyr efterlades som vist på billeder.
 • Drikkevarer ved foreningens udstyr er kun tilladt hvis beholderen kan lukkes forsvarligt.
 • Mad i lokalet er forbudt.
 • Lydniveauet skal holdes på et minimum. Vis respekt for andre.
 • I tilfælde af booket udstyr, har booker fortrinsret.
 • Respekter og vær tolerante overfor alle brugere af skolens område.

Overholdes ovenstående regler ikke, forbeholder Sønderborg eSport sig retten til at udstede bøder og evt. bortvisning. 

Forventninger til medlemmer:

 • At du melder afbud i god tid til træning og kamp, således træneren ved hvor mange der kommer.
 • At du deltager aktivt i træningen.
 • At du opfører dig ordenligt overfor alle omkring Sønderborg eSport, såvel spillere, modspillere, dommere, tilskuere, forældre
  og især din træner, der gør et stort stykke arbejde for at du skal have det godt i foreningen.