Tilmelding

Er du interesseret i at gå til eSport eller vil vide mere så kontakt os på Facebook: Sønderborg eSport eller via mail på info@sonderborgesport.com

Du kan også sende en ansøgning og sikre din plads på holdet med det samme!

 

Tilmeld dig en af vores hold her:

Der er 2 typer af kontigenter man kan vælge:

Hel årligt kontigent koster 1000 kroner for 12 måneder

Kontigent perioden 01.01 til 31.12

Halvårligt kontigent koster 600 kriner for 6 måneder

1. Kontigent periode 01.01 til 30. 06

2. Kontigentperiode 01.07 til 21.12

(Kontigentet falder hvis man melder sig ind senere end kontigentperioden starter)

Regler hos Sønderborg Esport

 • Lokalet må kun bruges til det formål, det er bygget op til.
 • Brugerne af lokalet skal følge brandmyndighedernes flugtanvisninger.
 • Rygning og indtagelse af alkohol på skolens område er forbudt.
 • Indtagelse af forbudte stoffer medfører bortvisning.
 • Det er til hver en tid brugeren af lokalet og udstyret der står til økonomisk ansvar for skader, der er sket ved uansvarlige handlinger.
 • Uansvarlig, respektløs og nedgørende opførsel tolereres ikke.
 • Medbragt udstyr er på eget ansvar.
 • Klubbens faciliteter og udstyr efterlades som vist på billeder.
 • Drikkevarer ved foreningens udstyr er kun tilladt hvis beholderen kan lukkes forsvarligt.
 • Mad i lokalet er forbudt.
 • Lydniveauet skal holdes på et minimum. Vis respekt for andre.
 • I tilfælde af booket udstyr, har booker fortrinsret.
 • Respekter og vær tolerante overfor alle brugere af skolens område.

Overholdes ovenstående regler ikke, forbeholder Sønderborg eSport sig retten til at udstede bøder og evt. bortvisning. 

Forventninger til medlemmer:

 • At du melder afbud i god tid til træning og kamp, således træneren ved hvor mange der kommer.
 • At du deltager aktivt i træningen.
 • At du opfører dig ordenligt overfor alle omkring Sønderborg eSport, såvel spillere, modspillere, dommere, tilskuere, forældre
  og især din træner, der gør et stort stykke arbejde for at du skal have det godt i foreningen.