Tilmelding

Velkommen i Sønderborg eSport, før en evt. tilmelding anbefaler vi læser følgende Regler:

 • Man skal som medlem være minimum 13 år
 • Lokalet må kun bruges til det formål, det er bygget op til.
 • Brugerne af lokalet skal følge brandmyndighedernes flugtanvisninger.
 • Rygning og indtagelse af alkohol på skolens område er forbudt.
 • Indtagelse af forbudte stoffer medfører bortvisning.
 • Det er til hver en tid brugeren af lokalet og udstyret der står til økonomisk ansvar for skader, der er sket ved uansvarlige handlinger.
 • Uansvarlig, repspektløs og nedgørende opførsel tolereres ikke.
 • Medbragt udstyr er på eget ansvar.
 • Klubbens faciliteter og udstyr efterlades som vist på billeder.
 • Drikkevarer ved foreningens udstyr er kun tilladt hvis beholderen kan lukkes forsvarligt.
 • Mad i lokalet er forbudt.
 • Lydniveauet skal holdes på et minimum. Vis respekt på andre.
 • I tilfælde af booket udstyr, har booker fortrinsret.
 • Respekter og vær tolerante overfor alle brugere af skolens område.

Overholdes ovenstående regler ikke, forbeholder Sønderborg eSport sig retten til at udstede bøder og evt. bortvisning.  Forventninger: Til alle:

 • At du udviser respekt for alle omkring Sønderborg eSport, også ved brug af sms, chat og andre sociale netværkstjenester.

Til spillere:

 • At du melder afbud i god tid til træning og kamp, således træneren ved hvor mange der kommer.
 • At du deltager aktivt i træningen.
 • At du opfører dig ordenligt overfor alle omkring Sønderborg eSport, såvel spillere, modspillere, tilskuere, forældre og især din træner, der gør et stort stykke arbejde, for at du skal have det godt i foreningen.

Tilmeld dig HER